puk logoAl onze locaties zijn officiële VVE-locaties. Op VVE-locaties wordt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aangeboden. Kinderopvang De Teddybeer biedt VVE aan voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Dit wordt ook wel voorschool genoemd. Doel van een voorschool is om kinderen zo optimaal mogelijk voorbereid te laten starten aan hun basisschoolperiode.

Iedere voorschool werkt met een erkend VVE-programma. Binnen Kinderopvang De Teddybeer wordt gebruik gemaakt van het erkende programma Uk & Puk. Binnen dit programma staat spelen centraal. Dit omdat spelen ontdekken is en spelen groeien is (Zwijsen, 2016).

Onze pedagogisch medewerkers zijn geschoold in ons VVE-programma en beschikken over een Nederlands taalniveau van 3F. Alle kinderen worden dagelijks geobserveerd.

Voor het observeren van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar maken we gebruik van het KIJK! kindvolgsysteem (KIJK!). Aan de hand van KIJK! observeren onze pedagogisch medewerkers uw kind(eren) dagelijks. Dit gebeurt met name tijdens betekenisvolle speel- en werkmomenten.

Uk & Puk

Door actief bezig te zijn en lekker te spelen leert Uk & Puk baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden (Zwijsen, 2016). Uk & Puk is thematisch opgebouwd. De speelhoeken en groepsruimtes worden hier bij ieder thema op aangepast. Ook worden materialen zoals boeken aangepast en worden er liedjes gezongen die passen bij het thema.

Omdat wij veel waarde hechten aan ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid bieden wij ook het Uk & Puk thuisprogramma aan. Hiermee kunt u zelf actief aan de slag met het thema samen met uw kind(eren).