risicomonitorVeiligheid

Bij kinderopvang De Teddybeer wordt gebruikt gemaakt van een risico-inventarisatie die aansluit bij de praktijk, de leeftijd van de kinderen en de locatie. Hiervoor gaan we na welke risico’s de opvang van kinderen met zich meebrengt, welke voorzorgsmaatregelen we nemen om schade aan de gezondheid van kinderen te voorkomen en of er nog meer maatregelen nodig zijn.

Eventueel nemen wij passende maatregelen om de risico’s te beperken of indien mogelijk uit te sluiten. Dit doen we door afspraken vast te leggen in beleidsstukken, protocollen en werkbeschrijvingen.

Hygiëne

Bij kinderen ontwikkelt de weerstand zich nog volop. Daardoor zijn ze extra kwetsbaar voor ziektekiemen. Een goede hygiëne helpt besmetting te voorkomen. Om de kans op overdracht van ziekteverwekkers zo klein mogelijk te maken worden hygiënemaatregelen getroffen.

Een aantal voorbeelden van hygiënemaatregelen:

  • Handhygiëne
  • Goede ventilatie
  • Sloffenbeleid (babygroepen)
  • Reinigen van commodes na iedere verschoning per kind
  • Luizenzakken