Activiteit2Peuters hebben nog geen houvast omdat ze het begrip tijd nog niet kennen. We spelen hierop in door op vaste tijden een steeds terugkerend onderdeel aan te bieden. Door peuters houvast te bieden dringt langzamerhand het vaste patroon van de dag door. Regelmaat en ritme vinden we daarom voor peuters van groot belang. Door een vast programma schep je veiligheid en vertrouwen.

Omdat wij alle peuters gelijke kansen bieden, draaien ook de peuters die voor de peuteropvang komen mee in het programma van de dagopvang. Dit met uitzondering van het slaapmoment. Dit wordt een rustmoment indien peuters hier behoefte aan hebben.

 

 

Fruiteten

De gemeente Tilburg zegt hierover het volgende (gemeente Tilburg, 2018):
Peuters gaan in Tilburg twee dagdelen van 5,5 uur per week naar de peutervoorziening, dus in totaal 11 uur. Hieraan zijn kosten verbonden. Peuters die wat extra ondersteuning nodig hebben om goed voorbereid te zijn op de basisschool, krijgen een zogenoemde VVE-indicatie van het consultatiebureau. Zij gaan een extra dagdeel naar de peuteropvang, in totaal dus 16,5 uur. Dit 3e dagdeel is gratis.

Bij Kinderopvang De Teddybeer zijn de dagdelen voor de peuteropvang als volgt ingedeeld:
Ochtenden: 07:30-13.00 uur
Middagen: 13:00-18.30 uur