Kinderopvang De Teddybeer heeft in goed gezamenlijk overleg met de Centrale Oudercommissie de tarieven 2020 besproken. De Centrale Oudercommissie heeft positief advies gegeven op de adviesaanvraag van de directie.
Dit heeft geresulteerd in het volgende besluit.

De tarieven worden geïndexeerd met met +3,5% voor de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang.

Reden hiervoor zijn:

  • Loonkostenstijging door cao ontwikkelingen en de Wet Arbeidsmarkt in Balans.
  • Algemene kostenstijging

De oudercommissies hebben positief advies gegeven om de tarieven te indexeren met +3,5% voor de kinderdagopvang de buitenschoolse opvang.

Wil je nu al weten wat je netto kosten zijn in 2020? Op onze website staat een brutto/netto calculator, welke een berekening maakt van de kinderopvangtoeslag 2020 gekoppeld aan onze tarieven 2020 (afrondingsverschillen voorbehouden).

De calculator is te vinden via deze link.

Volg ons!


Wij houden je op de hoogte van ons laatste nieuws en activiteiten!