Kinderopvang De Teddybeer heeft in goed gezamenlijk overleg met de Centrale Oudercommissie de tarieven 2019 besproken. De Centrale Oudercommissie heeft positief advies gegeven op de adviesaanvraag van de directie.
Dit heeft geresulteerd in het volgende besluit.

De tarieven worden geïndexeerd met met +11% voor de kinderdagopvang en met +3,08% voor de buitenschoolse opvang.

Reden hiervoor zijn:

  • stijging van loonkosten vanwege CAO-ontwikkelingen
  • inflatie en BTW verhoging
  • invoering wet innovatie kwaliteit kinderopvang maatregelen 2019

De oudercommissies hebben positief advies gegeven om de tarieven te indexeren met +11% voor de kinderdagopvang en met +3,08% voor de buitenschoolse opvang.

Wil je nu al weten wat je netto kosten zijn in 2019? Op onze website staat een brutto/netto calculator, welke een berekening maakt van de kinderopvangtoeslag 2019 gekoppeld aan onze tarieven 2019 (afrondingsverschillen voorbehouden).

De calculator is te vinden via deze link.

Volg ons!


Wij houden je op de hoogte van ons laatste nieuws en activiteiten!