Kinderopvang De Teddybeer biedt aan kinderen de mogelijkheid om zich in een veilige, pedagogisch verantwoorde omgeving in groepsverband te ontwikkelen. Hierbij richten wij ons op de ontplooiing van kinderen tot sociale, zelfstandige, creatieve en kritische individuen.

Samengevat: Spelen, leren, groeien.

Spelen is het plezier
Spelen is de basis voor kinderen. Door te spelen leren ze. Hierbij proberen wij zoveel mogelijk variatie aan te brengen in het spel. Plezier staat daarbij voorop!

Leren is de ontwikkeling
Door kinderen een rijke speelleeromgeving te bieden, worden ze geprikkeld in hun nieuwsgierigheid. We dagen ze uit om tot leren te komen en zich te ontwikkelen.

Groeien is de ontplooiing
Onze professionals sluiten aan bij het spel van de kinderen. Door ze hierbij te observeren worden kansen zichtbaar. Hierdoor groeien kinderen in hun ontwikkeling.

Bij Kinderopvang De Teddybeer willen wij echt iets bieden. Daarom werken wij voortdurend aan kinderparticipatie. Dit is méér dan alleen bedenken wat je graag wilt doen. Hiervoor betrekken we kinderen bij de uitvoering van hun eigen ideeën.

Tevens dient onze kinderopvang, voor zover mogelijk, tegemoet te komen aan de wensen van ouder(s) / verzorger(s). Dit doen wij door voortdurend oog te hebben voor ouderparticipatie. Hierdoor geven wij inhoud aan educatief- en pedagogisch partnerschap.

Onder educatief- en pedagogisch partnerschap verstaan wij een wederzijdse betrokkenheid van ouders en professionals om zo optimale omstandigheden te creëren voor leren van kinderen thuis en in onze kinderopvang.