Logo GK 1Hoe eerder kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter. Ze hebben daar de rest van hun leven profijt van. De kinderopvang is dan ook een belangrijke plek om jonge kinderen een gezonde start te geven, waarbij ze genoeg bewegen, gezond eten en voldoende slapen. En waar kinderen opgroeien in een pedagogisch klimaat dat warmte, geborgenheid en voldoende uitdaging biedt. Pedagogisch medewerkers geven hierbij zelf het gezonde voorbeeld.

Gezonde Kinderopvang is met resultaat samen werken aan gezond opgroeien. Want elk kind verdient een gezonde start. Gezonde Kinderopvang ondersteunt Kinderopvang De Teddybeer met een praktische aanpak en scholing. Daarmee werken organisaties structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen (0 - 12 jaar) en deskundigheid van medewerkers.

Om bovenstaande waar te maken heeft Kinderopvang De Teddybeer een coach Gezonde Kinderopvang aangesteld. De coach Gezonde Kinderopvang heeft inzicht in de concrete stappen die nodig zijn om een gezonde leefstijl écht onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk in de kinderopvang. Kinderopvang De Teddybeer richt zich hierbij op vier pijlers: beleid maken en actualiseren, kennis en vaardigheden van kinderen en medewerkers ontwikkelen, de fysieke en sociale omgeving inrichten en het vroegtijdig signaleren van risico’s voor een gezonde leefstijl. Deze aanpak heeft dezelfde basis als de aanpak Gezonde School. We spreken van een doorgaande lijn, zodat voor kinderen aandacht voor gezonde leefstijl vanzelfsprekend is.

De coach Gezonde Kinderopvang voor alle locaties van De Teddybeer is Steffy Kusters. U kunt bij haar terecht voor al uw vragen over de Gezonde Kinderopvang.