Jonge kinderen hebben nog geen houvast tijdens een lange dag. Dit onder andere omdat ze het begrip tijd nog niet kennen. We spelen hierop in door op vaste tijden een steeds terugkerend onderdeel aan te bieden. Door kinderen houvast te bieden dringt langzamerhand het vaste patroon van de dag door. Regelmaat en ritme vinden we daarom voor jonge kinderen van groot belang. Door een vast dagprogramma schep je veiligheid en vertrouwen.

Een dag bij Kinderopvang De Teddybeer moet naast inhoudelijk waardevol ook leuk en gezellig zijn. Daarom is er tussen de vaste momenten van slapen en eten volop de gelegenheid om te ontdekken en te beleven. Hiervoor bieden wij onderstaand dagprogramma.

WegbrengenHaal- en brengmoment:
Tijdens het halen en brengen is er tijd om te vertellen en te vragen hoe de dag is geweest (overdracht).

Afscheid nemen:
Wanneer ouder(s)/ verzorger(s) aangeven dat het tijd is om te gaan, worden kinderen overgenomen door pedagogisch medewerkers. 

Kringetje:

Tweemaal per dag gaan we met z’n allen aan tafel om liedjes te zingen of verhaaltjes te vertellen. 

 

FruitetenFruit eten (9:30 uur):
Een keer per dag eten de kinderen samen fruit. Tijdens het eten zitten de kinderen allemaal aan tafel.

Speelblok:
Tussen het fruit eten en de broodmaaltijd is er tijd voor vrij spel en een Uk & Puk activiteit. We proberen zoveel mogelijk variatie aan te brengen in het spel en de speelsituaties. Dit zodat de kinderen al spelend ervaring opdoen en zich kunnen ontplooien.

 

 

BuitenspelenBuiten spelen:

We proberen iedere dag even naar buiten te gaan, ook met de allerkleinsten.

 

 

 

 

 

Activiteit1Binnen spelen:
Als we binnen spelen doen we dat met z’n allen in de groepsruimte. Tevens gebruiken wij de gangen voor specifieke activiteiten.

Broodmaaltijd:
Om ± 11:30 uur gaan we brood eten. Tijdens de broodmaaltijd verwachten we van kinderen dat ze aan tafel blijven zitten. Dit bevordert de rust in de groep. Wanneer de baby’s wakker zijn en ze nog geen brood eten, worden ze ook betrokken bij de broodmaaltijd.

 

 

Middagslaapje:
Na de broodmaaltijd gaan kinderen die thuis gewend zijn om te slapen naar bed.

 

Activiteit2Namiddag:
Als de kinderen wakker zijn, worden er weer liedjes gezongen, we eten een tussendoortje en drinken wat. Ook in de namiddag is er weer tijd voor vrij spel of een activiteit.

Bij baby’s proberen we nauw aan te sluiten bij de wensen van ouder(s)/ verzorger(s) en de individuele behoeften van het kind. Naarmate ze ouder worden, nemen kinderen steeds meer deel aan het dagprogramma van de andere kinderen.