Vragen met betrekking tot secretariaat / planning

Op welke dagen en tijden zijn de administratie, secretariaat en planning bereikbaar?
De medewerkers op kantoor zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9.00 – 17.00 uur. Op vrijdag zijn de medewerkers op kantoor bereikbaar tot 13.00 uur. De groepen blijven via het keuzemenu wel bereikbaar.

Is er nog plaats voor mijn kind?
Kindplanning is een dynamisch gegeven dat per dag kan verschillen. De medewerkers van de planning kunnen u direct vertellen of plaatsing mogelijk is, hiertoe zijn onze systemen ingericht.

Kan ik de locatie bezichtigen om een keuze te maken tot mogelijke inschrijving?
Het is altijd mogelijk een vrijblijvende rondleiding te krijgen op de betreffende locatie. Hiervoor kunt u met ons contact opnemen zodat wij de rondleiding bij de juiste persoon kunnen inplannen. Tijdens de rondleiding krijgt u alle relevante informatie en bent u in de gelegenheid vragen te stellen.

Wat kost voor mijn gezinssituatie de opvang nu echt?
Per gezinssituatie is de hoogte van de kinderopvangtoeslag verschillend. Dit heeft te maken met de hoogte van uw gezinsinkomen, contractuele uren van de minst werkende ouder en het type opvang dat u wilt afnemen. Wij kunnen voor u een berekening maken afgestemd op uw gezinssituatie. Daarbij weet u exact wat uw netto kosten zijn (na aftrek kinderopvangtoeslag). Indien u van deze service gebruik wilt maken, verzoeken wij u een afspraak te maken. Tevens kunt met onze bruto- / netto calculator ook zelf de berekening maken op onze website.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?
Op onze website klikt u op de knop ‘inschrijven’ (bovenaan). In verband met gevoelige gegevens wordt u omgeleid naar een  beveiligde pagina (met beveiligcertificaat), waar uw gegevens gecodeerd worden verzonden om uw privacy te borgen.

Is mijn inschrijving ontvangen?
Als u de inschrijving goed heeft doorlopen, ontvangt u een e-mail met de bevestiging van de inschrijving. Geen e-mail ontvangen of u krijgt een foutmelding bij de inschrijving? Neem dan contact op met de planning.

Word ik getoetst op mijn betaalwaardigheid?
Alle nieuwe ouders worden getoetst op betaalwaardigheid in de vorm van een risicoprofiel. Het doel is om al in een heel vroeg stadium met de ouders in contact te treden, naar oplossingen te zoeken en uiteindelijk uw kind toch te plaatsen. Want het belang van de kinderen, daar gaat het om bij Kinderopvang De Teddybeer. Het betreft een online check op betaalwaardigheid. Deze check voldoet aan alle wettelijke eisen gesteld door de AVG.

Ben ik wel zeker van de plaatsing?
Indien u uw kind wilt plaatsen en wij hebben u een plaatsingsovereenkomst aangeboden, dan bent u verzekerd van uw kindplaats vanaf het moment dat wij deze ondertekend retour hebben ontvangen. Indien u binnen 5 werkdagen na de inschrijving geen plaatsingsovereenkomst heeft ontvangen, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Wat is de duur van een plaatsingsovereenkomst?
Voor dagopvang geldt de duur van de plaatsingsovereenkomst tot uw kind 4 jaar wordt en naar het basisonderwijs gaat.  Voor buitenschoolse opvang geldt tot de leeftijd van 12 jaar of einde basisonderwijs.  Indien een eerdere einddatum gewenst is, kunnen we deze reeds verwerken in de plaatsingsovereenkomst.

Graag wil ik gebruikmaken van het incidenteel wisselen (ruilen) van dagen. Bij wij moet ik dit aanvragen?
Ruilen dient plaats te vinden binnen drie weken voor of zes weken na de oorspronkelijk geplande datum en kan alleen indien de groepsgrootte en bezetting van pedagogisch medewerkers dit toelaat. U kunt dit zelf doen via de ouder-app. Voor ruilingen binnen 4 dagen of structurele wijziging van dagen, kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Mijn kind wordt vier jaar en gaat naar school. Kan ik gebruikmaken van opvang?
U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de buitenschoolse opvang. Wij bieden voor- en naschoolse opvang aan op alle locaties, met uitzondering van locatie DuimelijnTje. Meer informatie over de locaties vindt u op deze website. Wilt u een (vrijblijvende) rondleiding? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Hoe wordt mijn kind naar school gebracht en/of opgehaald?
Wij beschikken over een eigen bedrijfsbus waarin wij uw kind(eren) veilig kunnen vervoeren. Ook werken wij samen met Taxi Centrale Midden-Brabant, zij hebben veel ervaring met leerlingenvervoer. Uitgebreide informatie omtrent taxivervoer treft u aan op de website, onder ‘documenten’.  

Welke acties onderneem ik als mijn kind een keer niet komt?
Als uw kind(eren) een keer niet kan komen, dan meldt u dit vóór 08.30 uur bij de betreffende locatie. Ook indien u van tevoren weet dat uw kind(eren) een bepaalde dag later zijn, dient u dit door te geven.  
Indien uw kind(eren) gebruikmaakt van de VSO moeten we de afmelding reeds vóór 07.30 uur ontvangen. Voor kinderen op de NSO geldt dit uiteraard ook. U meldt uw kind(eren) minimaal één uur voor einde van de schooltijd telefonisch af op de betreffende locatie.

Mag mijn kind de hele dag komen spelen als de school een studiedag heeft?
Wanneer de studiedag plaatsvindt op uw reguliere opvangdag mag uw kind komen wanneer de school gesloten is. Op een niet reguliere opvangdag kunt u deze studiedag aanvragen via de ouder-app.

Ik wil mijn plaatsingsovereenkomst opzeggen. Hoe doe ik dit?
U kunt uw overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, vanaf de dag van opzegging. Dit geldt voor zowel gehele opzegging als eventuele dagdelen. De opzegging dient schriftelijk of per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) te gebeuren bij de planning.


Vragen met betrekking tot (financiële) administratie

Wanneer ontvang ik een factuur?
U ontvangt de factuur omstreeks de 15e  van de maand. Wij factureren altijd één maand (periode) vooruit.

Kan ik mijn factuur per e-mail ontvangen?
U ontvangt elke maand uw factuur in uw mailbox.

Ik heb een vraag over de factuur, bij wie kan ik terecht?
U kunt uw vraag mailen via het contactformulier of bellen naar 013 577 49 88 en vragen naar een collega van de planning.

Is het verplicht om gebruik te maken van automatische incasso?
Het is voor nieuwe klanten verplicht om gebruik te maken van automatische incasso. Bij inschrijving ontvangt u hiervoor een machtigingsformulier.

Wanneer wordt mijn factuur middels automatische incasso afgeschreven?
De factuur zal op de 23e  van de maand automatisch worden geïncasseerd. Indien deze datum in het weekend valt, wordt de factuur de eerste werkdag na het weekend geïncasseerd.

Waar kan ik mijn nieuwe rekeningnummer doorgeven?
U kunt dit telefonisch doorgeven of per e-mail aan planning@deteddybeer. Indien u voor de 15e  van de maand de wijziging doorgeeft, wordt deze nog verwerkt voor de automatische incasso op de 23e van de maand.

Wanneer ontvang ik de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst?
De Belastingdienst betaalt de 20e  van de maand of de eerstvolgende werkdag aan u de toeslag (voor de volgende kalendermaand), mits deze door de Belastingdienst aan u is toegekend. Wijzigingen bij de Belastingdienst nemen circa 6-8 weken in beslag.

Ik heb een herinnering / aanmaning ontvangen maar al betaald.  
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de automatische incasso niet heeft plaatsgevonden. Neemt u voor de zekerheid contact op met de administratie 013 577 49 88 of stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgaaf?
U ontvangt jaarlijks de jaaropgaaf uiterlijk in de maand maart over het vorige kalenderjaar. Tevens wisselen wij jaarlijkse gegevens uit met de Belastingdienst Toeslagen. Wij zijn dit wettelijk verplicht.

Ik wil graag een kopie van een factuur of jaaropgave ontvangen.
Dit kunt u per mail aanvragen via het contactformulier

Ik ben verhuisd, hoe / waar kan ik een adreswijziging doorgeven?
U kunt een adreswijziging doorgeven  via het contactformulier.  Wij verzoeken u duidelijk aan te geven per welke datum deze wijziging ingaat en voor welke gezinsleden.


Vragen met betrekking tot kwaliteit

Hoe worden de veiligheids- ,gezondheids- en brandrisico’s beperkt en in beeld gehouden?
Vanuit de Wet Kinderopvang is er de plicht om hiervoor een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) bij te houden. Wij maken hiervoor gebruikt van een digitaal instrument. De locatiemanagers zijn verantwoordelijk voor de invulling en wijziging van deze RI&E. Zij koppelen deze terug met collega’s op de betreffende locatie. Risico’s worden technisch opgelost of vastgelegd in werkafspraken, protocollen en beleid.

Wie bewaakt de kwaliteit van de RI&E?
Intern is de kwaliteitsmedewerker verantwoordelijk voor het bewaken, signaleren en het uitzetten van acties. De kwaliteitsmedewerker heeft frequent overleg met het management. Tevens is de kwaliteitsmedewerker voorzitter van een kwaliteitswerkgroep waar collega’s van alle locaties aan deelnemen in samenspraak met oudercommissieleden (in het kader van het adviesrecht).

Extern wordt de kwaliteit bewaakt door de GGD-inspecteur die onafhankelijk aan de hand van een toetsingskader de kwaliteit toetst en handhaaft indien deze niet aan de Wet Kinderopvang voldoet.

Hoe wordt de hygiëne geborgd?
Op de hoofdlocatie wordt de grote schoonmaak verzorgd door een schoonmaakbedrijf waar criteria aan zijn gehangen. Iedere groep heeft eigen schoonmaaktaken voor de eigen groep. De andere locaties verzorgen de schoonmaak zelf. Er zijn formulieren en protocollen ontwikkeld waarin de eisen staan voor de schoonmaak.

Wie bewaakt de pedagogische kwaliteit?
Intern zijn de locatiemanagers verantwoordelijk voor de kwaliteit van het pedagogische klimaat. De pedagogisch coach is hierin ondersteunend en adviserend. Tevens is de pedagogisch coach verantwoordelijk voor het VVE-beleid.

Vragen algemeen

Kan ik stage lopen bij Kinderopvang De Teddybeer?
Door de erkenning op alle locaties vanuit SBB zijn wij een formeel erkend leerbedrijf. Indien u wilt weten of er stageplaatsen beschikbaar zijn, kunt u hiervoor contact opnemen met één van onze locatiemanagers. Let op, wij bieden enkel BOL-stageplaatsen aan.

Ik heb vragen over het bestaande beleid. Waar kan ik deze kwijt?
Hiervoor kunt u terecht bij de directie van Kinderopvang De Teddybeer. Persoonlijk contact is tevens mogelijk en geschiedt op afspraak. Informeer bij het secretariaat naar de contactmogelijkheden.

Waar kan ik een formele klacht indienen?
Uw formele klacht kunt u middels het klachtenformulier (te vinden onder documenten op deze website) richten aan Johan van Gompel, directeur. Tevens kunt u bij de directie het intern klachtenreglement opvragen indien gewenst.

Indien u geen antwoord hebt gevonden op uw vraag, neem dan gerust contact met ons op!