LogoK013VoorDigitaalGebruikSamenwerking Tilburgse kinderopvangorganisaties:
K013 is een platform waarin verschillende organisaties die kinderopvang aanbieden in de gemeente Tilburg zich hebben verenigd. Zij hebben gezamenlijk een manifest opgesteld. In dit Manifest staat de gedeelde visie van K013 beschreven op de verschillende aspecten van kinderopvang. 

 

 

 

 

logo dekorveltuinKindcentrum De Korveltuin biedt professionele kinderopvang aan in de wijk korvel in Tilburg. De Korveltuin is als onderneming een zusje van Kinderopvang De Teddybeer en heeft zich sinds 2011 ontwikkeld als een volwaardige locatie voor kinderopvang. Er is een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal). 

  

 

 

 

T Primair2

 

Samenwerking T-primaiR:

Bestuurders van de onderwijsorganisaties in het primair onderwijs in de regio Tilburg hebben zich verenigd in de onderwijscoöperatie T-PrimaiR. Zij werken samen in het belang van de ontwikkeling van hun leerlingen en staan voor een sterke onderwijsagenda. Als schoolbesturen dragen ze samen bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen in de regio Tilburg. De verbinding tussen kinderopvang en onderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van onze kinderen. Daarom werken ook wij samen met T-PrimaiR en haar schoolbesturen op wijkniveau in én rondom de scholen.

 

 

Samenwerking Basisschool De Sporckt:

Locatie Teddybeer werkt samen met basisschool de Sporckt het Kindcentrum Tuindorp (KC Tuindorp). Een KC is een voorziening waarin opvang en onderwijs voor kinderen zijn samengevoegd in één fysieke locatie. Een KC kenmerkt zich door een doorgaande pedagogische leerlijn. Het is een voorziening die gedurende de hele dag open is en waar onderwijs, kinderopvang, opvoeding, ontspanning en ontwikkeling hand in hand gaan zodat kinderen er kunnen leren en spelen. Wij verzorgen o.a. de tussenschoolse opvang (TSO) voor de groepen 1 en 2 van de basisschool. Kijk voor meer informatie ook op www.kctuindorp.nl

 

 

 

 

Logo OBS de Fonkel2Samenwerking Openbare Basisschool De Fonkel:

Locatie FonkelbeerTje werkt samen met Obs De Fonkel toe naar een Integraal Kindcentrum (verder te noemen IKC). Een IKC is een voorziening waarin organisaties voor kinderen zijn samengevoegd in één fysieke locatie. Een IKC kenmerkt zich door een doorgaande pedagogische leerlijn. Het is een voorziening die gedurende de hele dag open is en waar onderwijs, kinderopvang, opvoeding, ontspanning en ontwikkeling hand in hand gaan zodat kinderen er kunnen leren en spelen.

 

TCMBSamenwerking Taxi Centrale Midden Brabant:

Wij hebben sinds 2012 een samenwerking met Taxi Centrale Midden Brabant (TCMB). TCMB is een vervoersbedrijf gespecialiseerd in het vervoeren van kinderen. Wij maken gebruik van hun dienstverlening om kinderen van de BSO te vervoeren van en naar school. Ook maken we gebruik van hun dienstverlening voor uitstapjes. Wij hebben afspraken vastgelegd over de kwaliteit en veiligheid van het vervoer. Deze afspraken worden periodiek geëvalueerd. 

 

Samenwerking Belastingdienst Toeslagen:

Wij hebben een actieve samenwerking met de Belastingdienst Toeslagen. Door een convenant en een accountantsverklaring mogen wij gegevens uitwisselen met de Belastingdienst Toeslagen zodat u minder brieven krijgt om gegevens aan te leveren. Tevens kunnen wij bemiddelen (als intermediair) wanneer er problemen zijn tijdens het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Hiervoor kunnen wij contact opnemen met een speciale afdeling van de Belastingdienst Toeslagen.

 

Samenwerking De Bibliotheek Midden-Brabant

Elke 6 weken worden er boeken geleend welke passen bij het Uk & Puk thema. De kinderen mogen deze boeken inzien en worden voorgelezen. Bij specifieke activiteiten wordt er ook een bezoek gebracht met de kinderen aan de bibliotheek.

 

Samenwerking gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg heeft een educatieve agenda opgesteld samen met de besturen van kinderopvang en onderwijs. Hier worden de ambities vastgelegd voor het onderwijs in Tilburg, waar wij vanuit onze rol met voorschoolse educatie aan deelnemen. Wij hebben tevens een subsidierelatie met de gemeente Tilburg om de kwaliteit van de voorschoolse educatie op een hoog niveau te houden. Daarnaast werken wij samen met de gemeente en andere besturen binnen de kinderopvang om gezamenlijke belangen te behartigen binnen de stad.

 

Samenwerking GGD Hart van Brabant

De GGD houdt toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD is een partner voor ons op het gebied van pedagogiek, hygiëne en veiligheid waarbij wij specifieke vraagstukken voor kunnen leggen ter verbetering van onze kwaliteit.

 

Klachtenvrij pin 2021Samenwerking Geschillencommissie kinderopvang

Onze kinderopvang is aangesloten bij de geschillencommissie kinderopvang, gespecialiseerd in het oplossen van klachten en geschillen. Wij streven ernaar om een klacht intern op te lossen vanuit de visie: "Een klacht als cadeautje voor meer kwaliteit".