Ondernemingsraad rond

Inleiding

Ideeën over wat goed is voor de bedrijfsvoering ontstaan bij de medewerkers, gewoon op de werkvloer. Deze informatie is te vinden in alle lagen van de organisatie. De Ondernemingsraad maakt het makkelijker om al deze ideeën in goede banen te leiden, bijvoorbeeld tijdens het overleg met de bestuurder. De Ondernemingsraad van Kinderopvang De Teddybeer is in 2018 opgericht door de toenmalige leden van de personeelsvertegenwoordiging.

De Ondernemingsraad heeft momenteel de volgende bestuursleden:

Joyce

Ik ben al sinds 2007 werkzaam in de kinderopvang als pedagogisch medewerker. Door de jaren heen zijn er heel wat ontwikkelingen geweest in de kinderopvang. De ene verliep beter dan de andere. Ik vind het fantastisch dat het personeel op deze manier, door middel van de OR, ook een stem heeft. Zij weten toch vaak wat er goed werkt op de werkvloer en wat zij daarbij nodig hebben. Veel mensen durven niet altijd deze ideeën of tips te delen of te uiten. Ik wil graag altijd meedenken, en voor die mensen een stem zijn.

De OR zie ik dan ook als een groep die meedenkt met het personeel én met het MT. Samen kunnen we zorgen voor het goed functioneren van de Teddybeer. Tevens is dit een groot leermoment voor mij. In de OR gebruik ik andere kwaliteiten en vaardigheden dan die ik nodig heb als pedagogisch medewerker. Zo is het een win-win situatie. Ik groei persoonlijk met de Teddybeer mee.

Kelly

Mijn naam is Kelly en ik werk bij locatie Teddybeer. Ik zit in de OR omdat ik het een leuke uitdaging vind. Het in gesprek gaan met elkaar om te kijken wat er anders of beter kan. Dieper ingaan op verschillende onderwerpen. Het bezig zijn met je werkveld maar toch op een andere manier. Wil je dat de OR je ergens in ondersteunt of helpt? Laat het ons weten en we kijken wat we voor jou kunnen doen.

Mark

Ik ben momenteel werkzaam op de BSO als pedagogisch medewerker met onderdeel sport. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor het vervoer van alle kinderen van de BSO. Ik sta dagelijks in contact met een taxi bedrijf en zorg dat alle kinderen worden weggebracht en na schooltijd weer opgehaald worden.

Mijn visie is dat we als er OR zijnde voor het personeel kunnen zijn. Als er geluiden vanuit het personeel komen dat wij als OR ervoor kunnen zorgen dat ze gehoord worden. Ook als er grote veranderingen binnen het bedrijf plaatsvinden zijn we hiervan op de hoogte en kunnen we hierop inspelen en er voor kunnen zorgen dat het altijd zo goed mogelijk voor het personeel is.

Ik denk dat ik sterk in mijn schoenen sta en al lang genoeg in de onderneming rondloop om te weten wat er allemaal speelt en gespeeld heeft. Ook heb ik zelf een duidelijke mening die ik ook altijd uitspreek.

Patricia

Ik ben Patricia en werkzaam op locatie StadsbeerTje. Ik loop al enige jaren in de kinderopvang rond en doe dit met heel veel plezier.

Ik zit in veel werkgroepen omdat ik het belangrijk vind mezelf te blijven ontplooien. Toen er een oproep kwam voor de Ondernemingsraad was dit voor mij een logische stap. Wat ik interessant vind aan de OR is dat de OR medezeggenschap heeft in belangrijke beslissingen binnen het bedrijf. De OR komt op voor de belangen van hun leden. Van de OR wordt echter verwacht dat zij de belangen van het totale bedrijf meenemen in hun overwegingen. Een uitdaging die me wel aanstaat.

Ik vervul, samen met andere OR-leden, de rol van secretaris waarbij ik hoofdzakelijk de agenda en notulen op me neem.