Definitie
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is ondernemen gericht op economische prestaties met respect voor de sociale kant en de ecologische randvoorwaarden. Op deze pagina kunt u lezen op welke manier Kinderopvang De Teddybeer hiermee om gaat. Dit gebeurt binnen de kaders van geldende wet- en regelgeving.

Visie
Kinderopvang De Teddybeer biedt flexibele, toegankelijke, duurzame en professionele kinderopvang voor alle kinderen in de Gemeente Tilburg. Om dit te bereiken gaan MVO en rendement hand in hand. Bedrijfsbeslissingen worden ethisch verantwoord genomen, rekening houdend met alle stakeholders en hun omgeving. We doen dat samen, in het nu en met aandacht voor de toekomst.

Onze MVO-doelstellingen worden vanuit intrinsieke motivatie én met draagvlak onder al onze professionals geselecteerd. Wij zijn hét voorbeeld voor alle stakeholders en geloven hierbij dat het transparant delen van onze kennis en ervaring hierin een bijdrage kan leveren aan de omgeving.

Waaruit bestaat ons MVO?
Wij werken met de MVO normen volgens de MVO-wijzer bestaande uit negen thema's.

  1. Gedragscode (interne eisen)
  2. Wet- en regelgeving (externe eisen)
  3. Goed bestuur
  4. Personeelsbeleid
  5. Klantbeleid
  6. Omgevingsbeleid
  7. Ketenbeleid
  8. Milieubeleid
  9. Communicatie

MVO beleid
Om recht te doen aan onze MVO visie en deze te borgen binnen de organisatie, hanteren wij een eigen MVO beleid gebaseerd op bovenstaande negen thema's.