Iedere kinderopvangorganisatie dient te zorgen voor een omgeving welke bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van uw kind(eren). Dit in een veilige en verantwoorde omgeving. Wij voldoen hieraan door te werken met een kwaliteitssysteem.

Binnen Kinderopvang De Teddybeer werken we volgens de kwaliteitscirkel van Deming. Doel hierbij is het planmatig en cyclisch verbeteren van processen, door continu de resultaten te evalueren aan de hand van de gestelde doelen (NJI, 2016).

deming cirkelAl onze beleidsstukken worden jaarlijks doorgenomen in de:

  • Werkgroep pedagogiek, hygiëne en veiligheid
  • Oudercommissies
  • Kwaliteitsoverleggen
  • Managementteamvergaderingen
  • Teamvergaderingen

Onze kwaliteitsfunctionaris houdt interne audits binnen de organisatie op het in de praktijk toepassen en handelen volgens de kwaliteitseisen. Hierover wordt continu gerapporteerd aan het managementteam.

Naast de interne audits vinden wij onderstaande zaken belangrijk om invloed uit te oefenen op onze kwaliteit:

Logo BOinK

 

Het vertegenwoordigen van de belangen van kinderen en ouder(s) / verzorger(s). Hiervoor heeft iedere locatie haar eigen oudercommissie. Alle oudercommissies zijn aangesloten bij de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang (BOinK).

 

LogoBOKO

 

Het meedenken over ontwikkelingen binnen onze sector. Daarom zijn we lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

 

Logo SBB

 

Het (intern) opleiden van onze medewerkers van de toekomst. Daarom zijn we een erkend leerbedrijf en aangesloten bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).