hoofdfotobso

VSOKinderopvang De Teddybeer biedt vanaf 7:00 uur op alle locaties waar BSO aanwezig is een voorschoolse opvang aan.

Wanneer kinderen nog niet in de gelegenheid zijn geweest te ontbijten, biedt de VSO de mogelijkheid om een van thuis meegebracht ontbijt te nuttigen. Het drinken wordt verzorgd.

Tijdens de VSO is er ruimte voor rustige activiteiten. Hiervoor is bewust gekozen om de sfeer en het klimaat aan te laten sluiten bij de houding die bij binnenkomst op school wordt verwacht.

Wij zorgen ervoor dat kinderen op tijd op school aanwezig zijn. Dit doen onze pedagogisch medewerkers te voet of met onze eigen vervoersmiddelen.