SOfTwex

Tarieven 2015handen

Kinderopvang De Teddybeer heeft in goed gezamenlijk overleg met de Centrale Oudercommissie de tarieven 2015 besproken. De Centrale Oudercommissie heeft positief advies gegeven op de adviesaanvraag van de directie.
Dit heeft geresulteerd in het volgende besluit.

Lees meer...

Sinterklaasbezoek en openingSintbezoek1Afgelopen vrijdag heeft Sinterklaas een bezoek gebracht aan de kinderen van De Teddybeer. Een spannende dag voor de kinderen! Sinterklaas had voor alle kinderen een cadeautje meegenomen. Aan het einde van het bezoek had Sinterklaas nog een hele belangrijke taak, De Teddybeer officieel openen. Tevens zijn de prijzen uitgereikt van de berenbakwedstrijd.

Lees meer...

Ontvangst SporcktWelkomst sporckt SmallHet afgelopen weekend heeft de verhuizing van onze hoofdlocatie naar het gebouw van basisschool De Sporckt plaats gevonden. Met man en macht is er het hele weekend gewerkt om op maandag 1 december te kunnen starten op de nieuwe locatie. Een intensieve klus die met succes is verlopen. Een afgevaardigde delegatie van kinderen van de Sporckt heeft ons welkom geheten met een mooi symbolisch cadeau, een schilderij met duimafdrukken van kinderen van de school.

Verhuizing hoofdlocatieVerhuizen SmallIn het weekend van 29 en 30 november gaan wij met onze hoofdlocatie verhuizen naar Basisschool De Sporckt, Meerssenstraat 1c Tilburg om daar te gaan samenwerken richting een Integraal Kindcentrum. De juffen zijn al druk bezig met verhuizen. Wij helpen natuurlijk allemaal mee. We hebben ook hele leuke boekjes over verhuizen. Elke dag plakken we een stickertje en tellen zo langzaam af. Stiekem komt het al heel dicht bij. Spannend!

Maandag 1 december wordt onze internetverbinding en telefonie omgezet. Hierdoor zijn wij mogelijk slecht bereikbaar op deze dag.
Voor dringende zaken kunt u ons deze dag bereiken op het mobiele nummer: 06-42116618.